Psykoanalyyttista psykoterapiaa ja psykoanalyysia 

•    koulutustaso vaativa erityistaso (VET)
•    psykoterapeutti
•    psykoanalyytikko
•    kela-pätevyys
•    24 vuoden kokemus psykoterapiatyössä
•    yksilöterapia
•    kriisiterapia
•    työnohjaus
•    vastaanotto Joensuussa
•    myös videoterapiaa

Psykoterapeutti Eeva Paajasen esittely

 

Olen psykodynaamisesti suuntautunut psykoterapeutti ja psykoanalyytikko, koulutustasoni on vaativa erityistaso. Olen toiminut 24 vuoden ajan päätoimisesti yksityisenä psykoterapeuttina ja psykoanalyytikkona. Tällä hetkellä työskentelen vastaanotollani Joensuussa. Elokuusta 2016 alkaen tarjoan myös videoterapiaa. Olen työskennellyt pääasiassa aikuisten ja nuorten kanssa. Olen Valviran hyväksymä nimikesuojattu psykoterapeutti ja minulla on Kela-pätevyys.

 

Pohjakoulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja koulutukseeni kuuluu laaja-alaisesti yhteiskuntatieteiden, psykologian, filosofian ja kasvatustieteiden opintoja. Filosofisena taustana työssäni on hermeneuttinen ajattelu, joka painottaa ymmärtävän otteen sekä kielen ja kommunikaation merkitystä inhimillisen toiminnan ymmärtämisessä. Ajattelun lähtökohtana on ihminen subjektina, mitä hän ajattelee, mikä on hänen sisäinen maailmansa ja miten sitä voidaan ymmärtää. Ihmiskäsitykseni on humanistinen ja holistinen, ajattelen ihmisen olevan ainutkertainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus, joka pyrkii kasvuun ja kehitykseen. Terapiassa nämä ihmisen kaikki puolet tulevat huomioiduksi eläytyvän ymmärtämisen kautta. Psykoanalyyttinen ajatteluni pohjautuu objektisuhdeteorioihin, joissa keskeistä on varhaisen vuorovaikutuksen ja aikaisempien ihmissuhteiden merkitys ihmisen tämän hetken ongelmien ja kokemusmaailman ymmärtämisessä. Ihminen on perustavasti sosiaalinen olento ja kasvaa siksi mitä on vuorovaikutussuhteessa muihin ihmisiin.

 

Olen myös äiti ja isoäiti, mikä antaa omanlaistaan perspektiiviä ihmisenä olemisen sekä ihmisen kasvun ja kehityksen ymmärtämiseen.