Koulutus

Olen suorittanut yhteiskuntatieteiden maisteriopinnot vv. 1975-1980 Jyväskylän yliopistossa. Vuosina 1987-1989 olen opiskellut sosiaali - ja terveydenhuollon työnohjaajaksi Joensuun yliopiston alaisessa koulutuksessa. Varsinaiset psykoterapiaopintoni aloitin vuonna 1993 Therapeia-säätiön koulutuskeskuksessa ja valmistuin erityistason psykoterapeutiksi vuonna 1996. Jatkoin opintojani vuodesta 2000 alkaen Therapeia-säätiön psykoanalyytikkokoulutuksessa, psykoanalyytikoksi olen valmistunut vuonna 2007. Yhteensä kahdeksan vuotta (3+5 vuotta) kestäneiden teoriaopintojen lisäksi keskeinen osa terapeuttikoulutustani on ollut oma henkilökohtainen psykoterapia ja psykoanalyysi sekä jatkuva työnohjaus (terapia 3 vuotta, psykoanalyysi 5 vuotta, yhteensä 750 tuntia, työnohjausta yhteensä 330 tuntia). Työnohjauksen ja oman terapian tarkoitus on paitsi syventää teoriaopintoja, myös varmistaa, että terapeutin omat käsittelemättömät psyykkiset ristiriidat eivät tule terapiasuhteeseen, vaan terapeutti on vapaa paneutumaan aidosti potilaansa tarpeisiin.

Pitkien koulutusten lisäksi olen pitänyt ammattiosaamistani yllä säännöllisellä opiskelulla, mm. osallistumalla lukuisiin alan seminaareihin ja koulutuspäiviin.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (Valvira) on myöntänyt minulle oikeuden psykoterapeutin ammattinimikkeeseen vuonna 1996.

Kela-pätevyys minulla on ollut vuodesta 1998.

Therapeia-säätiö ja koulutuskeskus