Mitä psykodynaaminen psykoterapia on

Psykodynaamiset psykoterapiat pohjautuvat psykoanalyyttisiin teorioihin, joissa keskeistä on ihmisen kasvun ja siinä ilmenevien ongelmien ymmärtäminen laaja-alaisesti osana hänen kehityshistoriaansa. Ihmisen psyykkisten ongelmien taustalla on usein löydettävissä tiedostamattomia mielensisältöjä ja ristiriitoja, joiden kohtaaminen turvallisessa yhteistyösuhteessa terapeutin kanssa on avain ongelmien työstämiseen. Potilaan itseymmärryksen lisääntyessä ja itsehavainnoinnin kehittyessä mielensisäiset ristiriidat helpottavat ja oireet ja ongelmat, joiden takia potilas on terapiaan hakeutunut väistyvät, usein pysyvästi.

Psykodynaamiset psykoterapiat soveltuvat erilaisista masennus-, ahdistus- ja pelkotiloista sekä pakko-oireista kärsiville. Samoin erilaiset ihmissuhdeongelmat, eriasteinen somaattinen oireilu ja työuupumus soveltuvat hyvin psykodynaamisessa psykoterapiassa hoidettaviksi. Myös elämän erilaiset kriisitilanteet (läheisen kuolema, avioero, äkilliset elämänmuutokset) voivat olla syy psykodynaamiseen psykoterapiaan hakeutumiselle.

Psykodynaaminen psykoterapia voi toteutua

  • psykodynaamisena lyhytpsykoterapiana, käynnit 1-2 kertaa/viikko 10 - 20 tapaamista
  • pitkäkestoisena psykoterapiana, käynnit 1-3 kertaa/viikko, kesto usein 1-3 vuotta
  • psykoanalyysina, käynnit 3-5 kertaa/viikko, kesto usein 4 vuotta tai enemmän
  • videoterapiana: sekä lyhyt- että pitkäkestoinen psykoterapia on mahdollista toteuttaa myös videoterapiana

Kenelle psykodynaaminen terapia sopii

Psykodynaamiset psykoterapiat soveltuvat erityisen hyvin ihmiselle, joka on jossain määrin kiinnostunut omasta sisäisestä maailmastaan ja on valmis tutkimaan sitä turvallisessa terapiasuhteessa psyykkisten ongelmiensa selvittämiseksi.